ARKIV

“Oförrätt fäster ej på nykalkad vägg”…

Helene Sjöman, jämställdhetsexpert … har visat sig vara ett mycket användbart uttryck. I vitt skilda sammanhang. Dess upphovsman är förbundsjuristen Björn-Erik Björck och i det här fallet får oförrätten symbolisera en osaklig löneskillnad, medan den nykalkade väggen får föreställa en arbetsgivare som gör regelbundna lönekartläggningar.  Enligt lagen ska lönekartläggning göras vart tredje år. Men troligen minskar risken för löneskillnader som beror på  kön, avsevärt  på den arbetsplats där lönekartläggningar görs oftare än så. En fråga som drevs i Sveriges Ingenjörers avtalsrörelse. Och en fråga som läggs fram i en motion till Riksdagen. För visst borde det vara bra att snabbt jaga bort felaktigheter? Så att de inte hinner få ordentligt fäste.

Publicerat 2010-10-27 Av: Inga kommentarer
Kategori: Jämställdhet, Löner Etiketter: Jämställdhet, Löner

Hög status

Olle Dahlberg, utredare utbildning&arbetsmarknad Det kommer ibland in kommentarer till oss som handlar om civilingenjörernas status, och hur den har stått sig över tiden.  Så hur var det förr? Låt oss ta ett rejält kliv tillbaka i tiden och betrakta porträttet nedan av Adolf Ahlsell (1844-1916), överingenjör vid Stockholms gasverk och kapten vid Väg- och vattenbyggnadskåren.  Redan blicken, hållningen och – icke minst – de rasande ståtliga utmärkelser som pryder hans bröst, gör att man inte gärna kan dra någon annan slutsats än att hans gärning värderades högt av samtiden. För att ändå säga något om ingenjör Ahlsells bedrifter, kanske...

Publicerat 2010-10-26 Av: Olle DahlbergInga kommentarer
Kategori: Allmänt, Teknikintresse, Utbildning Etiketter:

Det ska börjas i tid

På Lergökens förskola i Forsbacka får små barn testa på teknik och naturvetenskapliga expermiment.  Att det ska börjas tidigt för att få upp intresset för teknik är ett faktum. Det är ju bland annat också därför förbundet tillsammans med andra aktörer ordnar Teknikdagarna med Teknikkollo. När jag läser artikeln och tittar på de underbara bilderna känner jag att det finns hopp för framtida tillväxt och ett blomstrande svenskt näringsliv. Ni bara måste gå in och kolla!

Stark framtidstro bland förbundets förtroendevalda

Anna Sandgren Statistiker Sveriges Ingenjörers senaste konjunkturrapport visar att det skett en återhämtning av det ekonomiska läget ute på företagen och att det nu är starkt. 84 procent av förbundets tillfrågade förtroendevalda svarar att det ekonomiska läget är gott eller tillfredsställande. De allra flesta tror även att den närmaste framtiden för företagen kommer vara ljus, hela 93 procent svarar att den ekonomiska situationen kommer bli bättre eller oförändrad det närmaste halvåret.

Publicerat 2010-10-21 Av: Inga kommentarer
Kategori: Allmänt Etiketter:

Sveriges Ingenjörer om Teknikdelegationens slutrapport

Olle Dahlberg, utredare utbildning&arbetsmarknad Idag löper remisstiden ut för Teknikdelegationens betänkande Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28). Teknikdelegationen lämnar en i stora stycken starkt oroande beskrivning över den svenska utbildningens tillstånd inom matematik, naturvetenskap, teknik, och IKT. Vår förhoppning är därför att regeringen tar fasta på delegationens förslag, och utser en kommission för teknik och naturvetenskap att verka som koordinator för dessa.

Publicerat 2010-10-12 Av: Olle DahlbergInga kommentarer
Kategori: Allmänt Etiketter:

Tungt lass på Björklunds axlar

Johan Sittenfeld, utredare Statsministern har inte gjort sig känd för att tala mycket om vikten av forskning och innovation. En ljusglimt är därför att han i regeringsförklaringen säger att en innovationsstrategi ska tas fram. Å andra sidan blir man förundrad över bemanningen på utbildningsdepartementet.

Publicerat 2010-10-08 Av: Johan SittenfeldInga kommentarer
Kategori: Utbildning Etiketter: utbildningspolitik
"På ingenjorsbloggen.se
skriver Sveriges Ingenjörers experter om aktuella ämnen som rör och berör ingenjören, exempelvis arbetsmarknad, utbildning, miljö, forskning och utveckling."